Archív článkov

Fenomén „kulaka“ v procese kolektivizácie na Slovensku v rokoch 1949 – 1960

13.10.2017 13:12
Pôda a jej vlastníctvo vždy predstavovali pre roľníka istotu, obživu a boli kľúčom na dosiahnutie sociálneho statusu, spoločenskej prestíže a moci na lokálnej úrovni. Pôda a jej vlastníctvo stáli na najvyššej priečke roľníkovho hodnotového systému. Počas dvoch etáp kolektivizácie poľnohospodárstva...

Šľachtic či roľník?

05.09.2017 14:56
Veľká časť klientov si objedná genealogické služby a vypracovaný rod okmeň s vidinou, že v minulosti natrafí na šľachtických predkov, no 99% týchto pátračov zostane sklamaných, pretože predkovia väčšiny nás boli roľníci či drevorubači a pochádzali s chudobných rodín. Ľudia, ktorí sú si...

Rodové listiny Paškovcov - Zvolenská Slatina - VI. časť

14.07.2017 15:16
pripravované zverejnenie na 37. kalendárny týždeň

Rodové listiny Paškovcov - Zvolenská Slatina - V. časť

18.06.2015 10:20
Príloha k rodovým listinám Paškovcov, pochádzajúcich zo Zvolenskej (Veľkej) Slatiny – Paľka zo 14. storočia, Michala s manželkou Annou Svellovou, dcérou Zuzanou, Laurincom a Pavlom z 15.-17. storočia a potomkov z 19.-20....

Rodové listiny Paškovcov - Zvolenská Slatina - IV. časť

12.03.2015 15:46
Výsadná listina kráľa Leopolda (preklad originálu). (litterae armales, čili erbovný list z r. 1673).   My, Leopold z milosti Božej vyvolený, vždy slávny imperátor (vládca) Nemecka, Maďarska, Česka, Dalmácie, Horvátska, Slavonie, Rémy, Srbska, Galície, Ladomerie, Rumánska...

Rodové listiny Paškovcov - Zvolenská Slatina - III. časť

12.08.2014 14:13
Výsadná listina kráľa Mateja Korvína (preklad originálu).   My, Matej, z milosti Božej, kráľ uherský, český atď... odporúčame do pamäti záležitosť prítomných, čo možno najvýraznejšie, že náš občan Michal Paška zo Slatiny, ktorý nás osobne navštívil vo svojej a v záležitosti...

Rodové listiny Paškovcov - Zvolenská Slatina - II. časť

11.08.2014 08:15
Doplňujúce poznámky k rodovým listinám Paškovcov   V štátnom archíve v Prešove objavilo sa v istej v Poľsku vydanej listine meno Paška z Uhier. Listina je zo 14. storočia na základe ktorej možno pokladať prácu profesora Václava Fiedlera „List do budúcich regest zeme...

Rodové listiny Paškovcov - Zvolenská Slatina - I. časť

08.08.2014 07:31
Pri bádaní v Štátnom oblastnom archíve v Banskej Bystrici v matrikách Zvolenskej Slatiny (záznamy rodné 1793-1859) som narazil na zaujímavé dokumenty ohľadne rodu Paškovcov zo Slatiny a ich zemianskej kúrie spracovaný dedičmi tejto zemianskej kúrie. Ich doslovný prepis zverejním...

Šľachtické rody v Zemianskych Miticiach do 18. storočia

24.06.2014 08:30
Marek Ďurčo   Mitice v Trenčianskej stolici boli pôvodne zrejme jednou sídelnou jednotkou, z ktorej sa postupne sformovali tri samostatné obce – Kostolné, Rožňové a Zemianske Mitice. Roku 1960 boli administratívne spojené do súčasných Trenčianskych Mitíc (v okrese Trenčín). Staršia...

Niekoľko spresňujúcich poznámok k rodokmeňu magistra Donča

27.03.2014 11:04
Bernard Jozef Meliš   Zvolenský, rábsky a komárňanský župan, magister Donč (1277/78 – 1345) patrí medzi najvýznamnejšie  osobnosti slovenských a uhorských dejín 14. storočia. Pochádzal z rodu, ktorého členovia vystupovali v dôležitých štátnych funkciách od prvej štvrtiny 13. storočia. Do...
Záznamy: 1 - 10 zo 42
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>