Archív článkov

Vplyvy dobových umeleckých štýlov.

28.01.2013 14:10
Väčšina výtvarných diel odráža dobové módne trendy, technické a vyjadrovacie možnosti. Tým je daný rozdiel medzi rodokmeňmi 14., 17. a napríklad posledných storočí, ktoré sa vyznačujú zrýchľovaním vo všetkých oblastiach života, väčšinou komunikatívnosťou, otvorenosťou a tým aj...

Od úžitkového štandardu k výtvarným prototypom.

22.01.2013 07:40
Sú doklady, ktoré svedčia o kopírovaní. V niektorých prípadoch (pri odpisoch či nových vydaniach svetových kroník) sa dokonca očakávalo. Mnohí objednávatelia však túžili po jedinečných vyobrazeniach svojho rodokmeňa a vyhľadávali tvorcov, ktorí by im ponúkli originálne riešenia. Tak...

Rodokmeň v čase a priestore - základné podmienky.

14.01.2013 14:00
Na konečné vyznenie genealógií mali vplyv mnohé faktory. Účel, materiálne náklady, najmä však ľudia. Členovia menej zámožných rodín svoje rodokmene skúmali a kreslili sami, mnohí sa na reprezentatívnejšie formy jednoducho nezmohli. Zámožnejší (už od čias antiky) svoj rodokmeň nechávali...

Dokumentárne prvky.

10.01.2013 14:47
Informatívno – dekoratívne prvky predstavujú veduty majetkov, resp. miest pôsobenia probanta. Vyskytujú sa napr. v rodokmeňoch Esterháziovcov a Čákyovcov. Takéto vyobrazenia slúžili majiteľom aj ako dôkazné materiály v majetkových sporoch. Postavy v tureckých či husárskych...

Symboly spojenia a priazne v rodokmeňoch.

17.12.2012 07:23
Rodinné zväzky najčastejšie znázorňovali konáre stromu, vetvy s lístím. Stretli sme sa aj so srdcami, symbolmi milujúceho manželského páru, s menami manželov vpísanými na spoločnej stuhe, s reťazami. V starších rodokmeňoch nás zaujal aj žiariaci trojuholník s Božím okom ako...

Symboly výnimočnosti a starobylosti.

11.12.2012 07:20
Zhromaždené genealógie obsahovali mnoho prvkov bežne používaných na zvelebovanie a oslavu rodu. Boli to fanfáry a anjeli, znázornení hlavne pod vplyvom barokového umenia (v rokokmeňoch Medňanských), ďalej vavrínové a kvetinové vence, palmový list a obelisk. Všetky tieto prvky...

Alegórie a iné symboly použité pri tvorbe rodokmeňa.

04.12.2012 08:30
Alegória v zmysle umeleckého výkladu znamená personifikáciu alebo znázornenie abstraktných pojmov, mravných ideí vo vnímateľnej podobe. Spomínali sme už príklady znázornenia rodokmeňov vo forme stromu. V obraze stromu ľudia uctievali kozmos, mladosť, život, nesmrteľnosť, múdrosť. Bola to...

Portréty v rodokmeňoch.

26.11.2012 08:24
O funkcii portrétov rodových galériach sme už hovorili. Genealógie ich dopĺňali, ponúkali možnosť rýchlej orientácie v histórii celého rodu. K spojeniu portrétov a genealógií došlo v portrétnych rodokmeňoch, genealógiach ilustrovaných portrétmi členov rodu. Išlo jednak...

Symboly fyzických a právnických osôb.

19.11.2012 08:49
Erby fyzických osôb zdobili genealógie a signalizovali urodzenosť ich majiteľov (probantov). Najčastejšie sa používali vo vývodoch. Zastupovali tu hlavne jednotlivcov, niekedy rodové línie. V rozrodoch a rodokmeňoch symbolizovali kolektív všetkých členov rodu. So zobrazeniami erbov...

Erby a portréty v rodových postupnostiach.

14.11.2012 12:43
Dekoratívnymi prvkami, ktoré sa objavujú vo výtvarne spracovaných genealógiach, mohli autori zvýrazniť postavenie, prostredie, v ktorom dielo vzniklo a ku ktorému sa rod hlásil. Išlo o veduty rodových majetkov, erby, portréty, postavy, vysvetľujúce texty a pod. K častým...
Záznamy: 31 - 40 zo 42
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>