Články

Portréty v rodokmeňoch.

26.11.2012 08:24
O funkcii portrétov rodových galériach sme už hovorili. Genealógie ich dopĺňali, ponúkali...

Symboly fyzických a právnických osôb.

19.11.2012 08:49
Erby fyzických osôb zdobili genealógie a signalizovali urodzenosť ich majiteľov (probantov)....

Erby a portréty v rodových postupnostiach.

14.11.2012 12:43
Dekoratívnymi prvkami, ktoré sa objavujú vo výtvarne spracovaných genealógiach, mohli autori...

Stromové vyobrazenia mimogenealogických súvislostí.

12.11.2012 09:20
Stromové kompozície prenikli aj do zobrazení zachytávajúcich siete univerzálnych príbuzenských...

O stromoch v svetských genealógiách.

11.11.2012 11:32
Predstava stromu ovplyvnila aj príbuzenskú a neskôr i genealogickú terminológiu....
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5