Dokumentárne prvky.

10.01.2013 14:47

Informatívno – dekoratívne prvky predstavujú veduty majetkov, resp. miest pôsobenia probanta. Vyskytujú sa napr. v rodokmeňoch Esterháziovcov a Čákyovcov. Takéto vyobrazenia slúžili majiteľom aj ako dôkazné materiály v majetkových sporoch.

Postavy v tureckých či husárskych odevoch boli obľúbené v rodokmeňoch osôb, ktoré mali potrebu demonštrovať svoje vlastenectvo. Podobný informačno – alegorický charakter malo aj použitie trojvršia. V rozrode Ballakyovcov z neho vyrastá samotný rodokmeň. Inromáciu o územnej príslušnosti rodu poskytovali aj erby území.

Istú výpovednú hodnotu majú aj doplnkové prvky, hovoriace o spoločenskom postavení, povolaniach či záľubách členov rodu. V dynastických rodokmeňoch išlo o korunovačné isígnie (rodokmeň rakúskych cisárov).

 

(Z knihy: Zuzana Oros a Milan Šimiš - Rodové postupnosti a ich grafický vývoj)