Stromové vyobrazenia mimogenealogických súvislostí.

12.11.2012 09:20

Stromové kompozície prenikli aj do zobrazení zachytávajúcich siete univerzálnych príbuzenských vzťahov jednotlivca či vzťahov nejakej skupiny osôb alebo javov. Využili ich napr. tvorcovia modernej paralely Jesseho stromu – rodokmeň a  človeka ako živočíšneho druhu.

Zo starších príkladov spomeňme stromy zobrazujúce sled panovníkov bez ohľadu na ich príbuzenské vzťahy či stromy zachytávajúce spolupáchateľov – účastníkov Martinovičovho sprisahania. Takéto spracovanie známej dejinnej udalosti bolo veľmi populárne.

Stromové zobrazenia všeobecných súvislostí majú svoj pôvod v renesancii.

 

(Z knihy: Zuzana Oros a Milan Šimiš - Rodové postupnosti a ich grafický vývoj)