Ceny

 

Cenu genealogického výskumu nemožno vopred presne stanoviť, pretože závisí najmä od času, ktorý výskum zaberie.

S výsledkom bádania budete priebežne informovaný a všetky ďalšie kroky budú vopred prejednané a odkonzultované.

 

Hodinová sadzba je 11 EUR.

 

K cene za výskum a spracovanie rodokmeňa je potrebné pripočítať hotovostné výdavky, ktoré sú vopred odkonzultované a po odsúhlasení zaúčtované do konečnej ceny.

- poplatok archívu za prezeranie matriky - 2,00 € (za zväzok / mikrofilm)

- poplatok archívu za fotografovanie 13,27 €/deň (nezávisle od množstva nafoteného materiálu)

- matričný poplatok za vyhotovenie dokladu 4,50 € (rodný, sobášny, úmrtný list)

- prípadné cestovné náklady