Ceny

V prípade nejasností nás kontaktujte

Cenu genealogického výskumu nemožno vopred presne stanoviť, pretože závisí najmä od času, ktorý výskum zaberie.

S výsledkom bádania budete priebežne informovaný a všetky ďalšie kroky budú vopred prejednané a odkonzultované.

Hodinová sadzba

26,00 €

K cene za výskum a spracovanie rodokmeňa je potrebné pripočítať prípadné hotovostné výdavky, ktoré sú vopred odkonzultované a po odsúhlasení zaúčtované do konečnej ceny.

poplatok archívu za prezeranie matriky

(za zväzok / mikrofilm)

2,00 €

poplatok archívu za fotografovanie

(nezávisle od množstva nafoteného materiálu)

13,27 €

matričný poplatok za vyhotovenie dokladu

(rodný, sobášny, úmrtný list)

4,50 €

cestovné náklady