Články

Fenomén „kulaka“ v procese kolektivizácie na Slovensku v rokoch 1949 – 1960

13.10.2017 13:12
Pôda a jej vlastníctvo vždy predstavovali pre roľníka istotu, obživu a boli kľúčom na dosiahnutie...

Šľachtic či roľník?

05.09.2017 14:56
Veľká časť klientov si objedná genealogické služby a vypracovaný rod okmeň s vidinou, že v...

Rodové listiny Paškovcov - Zvolenská Slatina - VI. časť

14.07.2017 15:16
pripravované zverejnenie na 37. kalendárny týždeň

Rodové listiny Paškovcov - Zvolenská Slatina - V. časť

18.06.2015 10:20
Príloha k rodovým listinám Paškovcov, pochádzajúcich zo Zvolenskej (Veľkej) Slatiny – Paľka zo...

Rodové listiny Paškovcov - Zvolenská Slatina - IV. časť

12.03.2015 15:46
Výsadná listina kráľa Leopolda (preklad originálu). (litterae armales, čili erbovný list z r....

Rodové listiny Paškovcov - Zvolenská Slatina - III. časť

12.08.2014 14:13
Výsadná listina kráľa Mateja Korvína (preklad originálu).   My, Matej, z milosti Božej,...

Rodové listiny Paškovcov - Zvolenská Slatina - II. časť

11.08.2014 08:15
Doplňujúce poznámky k rodovým listinám Paškovcov   V štátnom archíve v Prešove...

Rodové listiny Paškovcov - Zvolenská Slatina - I. časť

08.08.2014 07:31
Pri bádaní v Štátnom oblastnom archíve v Banskej Bystrici v matrikách Zvolenskej...

Šľachtické rody v Zemianskych Miticiach do 18. storočia

24.06.2014 08:30
Marek Ďurčo   Mitice v Trenčianskej stolici boli pôvodne zrejme jednou sídelnou jednotkou, z...

Niekoľko spresňujúcich poznámok k rodokmeňu magistra Donča

27.03.2014 11:04
Bernard Jozef Meliš   Zvolenský, rábsky a komárňanský župan, magister Donč (1277/78 – 1345)...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>