Rodokmeň

Rodopistný systém

Rodokmene sú druhom rozrodu, ktorý eviduje len nositeľov rovnakého prizviska (rodového mena). Dcéry sa v nich uvádzajú, ale ich potomkovia už nie. Pri ich zostavovaní sa uplatňovalo právne hľadisko (nie biologické ako pri vývodoch a rozrodoch). Slúžili hlavne pri dokazovaní nástupníckych alebo majetkových práv.

Hoci ide len o jeden z druhov postupností, jeho názov zovšeobecnel a zvykli sme si ním označovať všetky druhy rodových postupností. Nie je to však presné.

Bežná verejnosť pod názvom rodokmeň má na mysli v skutočnosti rodový vývod.