Rozrod

Rodopistný systém

Rozrody by mali zachytávať všetkých potomkov jedného rodičovského páru - mužských i ženských, vrátane nemanželských. Ich zostavovanie je ale náročné a v praxi sme sa stretli len s ich torzami.