Archívny výskum.

 

Bádanie v archívoch, matrikách, vojenských záznamoch, pozemkových knihách a urbároch.

 

Vyhľadávanie dedičov.

 

Ponúkame vyhľadávanie dedičov.

 

Ručne maľovaný rodokmeň.

 

Vieme zabezpečiť ručné umelecké stvárnenie - maľovaný rodokmeň - olej, akryl, tempera na plátno.