Ostatné služby

Okrem tvorby rodokmeňa ďalej ponúkame

Archívny výskum

Bádanie v archívoch, matrikách, vojenských záznamoch, pozemkových knihách a urbároch.

Vyhľadávanie dedičov

Ponúkame vyhľadávanie dedičov.

Ručne maľovaný rodokmeň

Vieme zabezpečiť ručné umelecké stvárnenie - maľovaný rodokmeň - olej, akryl, tempera na plátno.

malovany rodokmen
malovany rodokmen