Rodopisné systémy

Tvorba rodokmeňa

Ponúkame spracovanie rodokmeňa, rozrod alebo vývod.

Forma výstupu: profesionálny tlačený dizajn, alebo ručné umelecké stvárnenie - maľovaný rodokmeň na plátno.

Samozrejmosťou sú všetky zistené data t.j. kópie dobových dokumentov uložené na CD.

Vývod

Vývody zachytávajú priamych predkov jednotlivca. Ich počet sa od generácie ku generácii zdvojnásobňuje (2 rodičia, 4 dedovia a babky, 8 pradedov a prababičiek atď.)

Spomedzi zozbieraných vývodov najčastejšie sú súmerné 5-generačné vývody. Zachytávajú 16 predkov.

Rozrod

Rozrody by mali zachytávať všetkých potomkov jedného rodičovského páru - mužských i ženských, vrátane nemanželských. Ich zostavovanie je ale náročné a v praxi sme sa stretli len s ich torzami.

Rodokmeň

Rodokmene sú druhom rozrodu, ktorý eviduje len nositeľov rovnakého prizviska (rodového mena). Dcéry sa v nich uvádzajú, ale ich potomkovia už nie. Pri ich zostavovaní sa uplatňovalo právne hľadisko (nie biologické ako pri vývodoch a rozrodoch). Slúžili hlavne pri dokazovaní nástupníckych alebo majetkových práv.

Hoci ide len o jeden z druhov postupností, jeho názov zovšeobecnel a zvykli sme si ním označovať všetky druhy rodových postupností. Nie je to však presné.

Bežná verejnosť pod názvom rodokmeň má na mysli v skutočnosti rodový vývod.