Ako si vybrať genealogický softvér

18.01.2021

Genealogická agenda sa dá viesť ručne i pomocou počítača. Pokiaľ niekto chce mať len veľmi jednoduchú databázu, bude mu v podstate stačiť ručne spracúvaná kartotéka. Ten, kto používa počítač, môže vystačiť so základným softvérom, ktorý sa v ňom nachádza, napr. s Wordom či Excelom. Kto však chce hľadať súvislosti medzi jednotlivými dátami, zobrazovať alebo tlačiť najrozličnejšie štatistiky, prehľady a rodokmene, priraďovať hlasové, dátové, zvukové a obrazové informácie k jednotlivým členom, ako aj exportovať a importovať databázy, nezaobíde sa bez špecializovaného genealogického softvéru.

Špecializované genealogické programy pomáhajú genealógom zrýchliť a zefektívniť ich prácu. Umožňujú rýchlu orientáciu vo veľkom množstve dát, vyhľadávanie a opravy prípadných chýb v už vložených dátach, generovanie najrozličnejších zostáv. Pomocou štandardných, medzinárodne používaných súborov s príponou *.ged môžeme organizovať, ukladať, exportovať a importovať dáta z a do takmer každého genealogického softvéru. S uloženými dátami sa dá rozlične "čarovať", napr. tvoriť a tlačiť obsahovo i graficky rôznorodé štatistiky, tabuľky, grafy a - samozrejme - genealógie. Ponúkame niekoľko tipov, ako si z týchto programov vybrať.

Stanovte si vlastné kritériá pre výber programu

Prv, než si kúpite genealogický softvér, musíte si stanoviť kritériá, ktoré má spĺňať. To znamená, že sa nesmiete pozerať len a len na to, či je zdarma alebo naopak pridrahý. Dnes je našťastie aj v tejto oblasti veľmi silná konkurencia a tak si môžeme vybrať z veľkého množstva genealogických programov. Medzi najdôležitejšie kritériá pri výbere patria:

- užívateľská prívetivosť a jednoduché ovládanie softvéru

- softvér má technickú podporu na internete

- tvorcovia programu vydali v poslednom období viacero jeho aktualizácií

- firmu vyvíjajúcu program netvorí iba jediný človek

- program dovoľuje ukladať, exportovať a importovať dáta v tvare *.ged

- program umožňuje ukladanie dátových, obrazových, zvukových i videosúborov, program má širokú škálu ďalších, pre vás užitočných funkcií

Otestujte viaceré genealogické programy

Vyberte si program podľa toho, na čo ho budete používať. Ak budete potrebovať údaje len uložiť a ďalej s nimi nemanipulovať, neuverejňovať ich na internete, negenerovať rodokmene a neposielať ich niekomu, stačí vám ten najjednoduchší program. Viaceré takéto programy sú navyše zadarmo. Medzi programy, ktoré sa dajú získať bezplatne, patrí napr. Ancestry, softver od českého autora. Bol vytvorený aj na základe pripomienok užívateľov, čo je veľmi prospešné. Iným programom, ktorý možno získať zdarma, je americký Personál Ancestral File. Každý softver má svoje prednosti, treba si len vybrať.

Začnite s najjednoduchším programom

Výrobcovia genealogických programov zvyknú robiť ich porovnania na svojich stránkach. Samozrejme, "ich" program z nich vyjde vždy víťazne. Každý program je pritom v niečom lepší, má niekoľko funkcií, ktoré konkurenčné výrobky nemajú. Pri porovnávaní jednotlivých programov treba na to dávať pozor.

Používajte aj niekoľko genealogických programov naraz

Dáta vložte do jedného a do ďalších ich naimportujte pomocou súboru *.ged (GEnealogical Data COMmunication). Využite možnosť zdarma otestovať zvolený program v skúšobnom období. V testovacom období vyskúšajte všetky jeho možnosti a zamerajte sa zvlášť na funkcie, ktoré sú pre vás dôležité. Nie každý využije všetky možnosti, ktoré program ponúka. Je však potrebné vidieť "o krok vpred", myslieť na to, že funkcie, dnes zdanlivo zbytočné, sa vám v budúcnosti môžu zísť.

Navštevujte fóra špecializované na diskusiu o genealogických programoch

Nájdete tu množstvo skúseností, pripomienok a podnetov k rozličným programom. Môžete tak skonfrontovať svoje poznatky z testovania so skúsenosťami iných užívateľov. Najmä s takými, ktorí používajú ten-ktorý program dlhšiu dobu. Nájdete tu aj programy menej známe, no možno práve pre vás vhodné.

Pravidelne sledujte aktualizácie svojho programu

Bolo by škoda, keby ste nevyužili možnosť aktualizovať svoj program, pokiaľ to máte zaplatené. Aktualizácie môžu znamenať jednak odstránenie rôznych malých chýb, na ktoré sa prišlo až v priebehu používania, alebo zvýšenie rozsahu a množstva funkcií programu.

Nezostaňte pri jednom genealogickom programe

Podobne, ako neexistuje najlepšie auto na svete, neexistuje ani "najlepší" genealogický softver. Preto nezostaňte pri jednom programom "naveky". Sledujte vývoj a trendy v tomto odvetví a nevylúčte dopredu možnosť prechodu na iný, vhodnejší a lepší program.

(Stanislav Hatala, Genealogicko - heraldický hlas 2/2006, str. 48, 51, krátené)