Alegórie a iné symboly použité pri tvorbe rodokmeňa.

04.12.2012

Alegória v zmysle umeleckého výkladu znamená personifikáciu alebo znázornenie abstraktných pojmov, mravných ideí vo vnímateľnej podobe. Spomínali sme už príklady znázornenia rodokmeňov vo forme stromu. V obraze stromu ľudia uctievali kozmos, mladosť, život, nesmrteľnosť, múdrosť. Bola to prirodzená predstava o našich koreňoch a našich potomkoch - plodoch.

V niektorých rodokmeňoch sme sa stretli s vyobrazením jablone. Spolu s príslovím "Non procul a proprio stypite poma cadunt" (Jablko nepadne ďaleko od stromu) poukazuje na obľúbenú tézu kultu predkov, podľa ktorej sa očakávalo, že vynikajúcim predkom sa budú rodiť vynikajúci potomkovia.

Nakomponovanie prepredka pod alebo pred strom je tiež alegorickým momentom. Prapredok stál v centre myšlienky samotnej "Eugenie" - ktorá poukazovala na dôležitosť momentu správneho narodenia sa. Ak sa rodokmeň odvíjal už od Adama, alegória vrchovate naplnila svoje poslanie.

(Z knihy: Zuzana Oros a Milan Šimiš - Rodové postupnosti a ich grafický vývoj)