Bez potuchy v doživotnom hriechu (rodokmeň a zaujímavosti).

17.05.2013

Ľudia, ktorí sa zaoberajú genealógiou (či už profesionálne alebo v rámci voľného času), mi iste dajú za pravdu, že výskum neraz odhalí kuriózne skutočnosti. Stretli sme sa s nimi aj pri skúmaní rodokmeňa Čurillovcov z Bystrian a Kaľavy na Spiši.

15. novembra 1857 v Bystranoch zapísal pán farár do sobášnej matriky, že Matej Čurilla sa oženil s istou Annou Drusovou. Pod rovnakým dátumom potom ešte zaznamenal aj sobáš Andreja Kollara zo Slatvinej a Alžbety Forgáčovej. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby Alžbeta Forgáčová nepriviedla na svet v nasledujúcom období (1859 - 1868) štvoro detí s Curillom a Kollar, naopak, nemal deti s Drusovou! Žeby si mladomanželia po svadbe vymenili partnerov? Samozrejme, nebolo tomu tak. Išlo o obyčajný omyl. Pán farár (možno už v dobrej nálade) údaje o mladomanželoch (ktorí sa sobášili v jeden deň a možno aj spoločne) jednoducho poplietol. Vďaka tomuto omylu zotrvávali oba páry po celý život "v hriechu" a ich deti boli vlastne nezákonné.

(Alena Kredatusová, Štátny archív v Levoči)