Noe a jeho predkovia

04.04.2021

Dnes sme pozerali s deťmi film Noe/Noah (2014). Nikdy som sa nejako nezamýšľal nad tým, kto bol Noe a koho mal predkov. Samozrejme som vedel ešte z mojich detských čias, že Noe postavil koráb (archu), v ktorej sa mal zachrániť pred potopou sveta a spolu s ním a jeho rodinou mali v korábe prečkať potopu aj zvieratá. 

"... A z každého druhu  živočíchov vezmeš do korába po jednom páre, aby sa s tebou zachovali nažive, teda samca i samicu...."

Dnes som bol ale nútený trocha viac sa zamyslieť. Po otázkach "kto je ten škaredý vlasatý ujo čo si hovorí kráľ ľudí" alebo "to je nejaký príbuzný toho uja, ktorý stavia loď?"... Vtedy to začalo vŕtať v hlave aj mne a ozvala sa profesionálna deformácia. Otvoril som som knihu Genezis, zobral papier a ceruzku a pustil sa do čmárania rodostromu. Bolo to jednoduché, je to tam krásne spísané od Adama a Evy až po Noema a jeho potomkov.

Toto je výsledok

Zhrniem rodokmeň do textu.

Kainovi potomkovia - A Kain poznal svoju ženu a ona počala, a porodila Henocha. Potom vystaval mesto a nazval ho menom svojho syna Henocha. Henochovi sa narodil zasa Irad, Iradovi Maviel, Mavielovi Matusael a Matusaelovi Lamech. Lamech si vzal dve ženy. Jedna mala meno Ada a druhá mala meno Sela. Ada porodila Jabela; on je praotcom tých, čo bývajú v stanoch a chovajú dobytok. Meno jeho brata bolo Jubal. On je praotcom všetkých, čo hrajú na citare a na flaute. Aj Sela porodila Tubalkaina (toto je ten zlý vlasatý ujo z filmu), kováča, ktorý robil všelijaké veci z medi a zo železa. Tubalkainova sestra bola Noema. 

Potomkovia Seta - Keď mal Adam stotridsať rokov, narodil sa mu syn, jemu podobný, podľa jeho obrazu, a nazval ho menom Set. Keď mal Set stopäť rokov, narodil sa mu Enos. Keď mal Enos deväťdesiat rokov, narodil sa mu Kainan. Keď mal Kainan sedemdesiat rokov, narodil sa mu Malaleel. Keď mal Malaleel šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Jared. Keď mal Jared stošesťdesiatdva rokov, narodil sa mu Henoch. Keď mal Henoch šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Matuzalem. Keď mal Matuzalem stoosemdesiatsedem rokov, narodil sa mu Lamech. Keď mal Lamech stoosemdesiatdva rokov, narodil sa mu syn a dal mu meno Noe, hovoriac: "Tento nás poteší pri našej robote a námahách na zemi, ktorú Pán preklial." Keď mal Noe päťsto rokov, narodili sa mu Sem, Cham a Jafet. 

Ako to bolo ďalej.

Po potope sveta vyhynulo všetko živé, čo nebolo na korábe, teda všetci potomkova bratovraha Kaina. Z potomkov Noemových, Sema, Chama a Jafeta sa opäť rozrástlo ľudské pokolenie.

Rodokmene troch Noemových synov sú známe pod menom "tabula gentium", čiže "listina národov". Je to najstarší doklad o rozdelení a pôvode národov. 

Tomu sa ale snáď budem venovať niekedy v ďalšom článku, kde si spíšeme ďalšie generácie od Noema až po Ježiša Nazaretského.

(Ján Bystriansky)