O stromoch v svetských genealógiách.

11.11.2012

Predstava stromu ovplyvnila aj príbuzenskú a neskôr i genealogickú terminológiu. V modernej slovenčine sa ujali označenia rodostrom, rodokmeň, korene rodu, rodové vetvy a podobne.

Už v stredoveku prenikol motív Jesseho stromu aj do genealógií. Prijali ho aj viaceré rody z nášho územia. Esterháziovci, Károliovci, Nozdrovickovci, Pongrácovci, Okoličániovci...

Stromy sa veľmi skoro objavili aj v zobrazeniach vývodov. Probant sa v nich ocitá na úrovni kmeňa, kým jeho predkovia v korune stromu.

(Z knihy: Zuzana Oros a Milan Šimiš - Rodové postupnosti a ich grafický vývoj)