O súčasných genealogických aktivitách v Maďarsku.

03.09.2013

Kolegovia zo SGHS sa ma opýtali, či by som na stránkach Genealogicko-heraldického hlasu nechcel pravidelne informovať o udalostiach spojených s genealogickým výskumom v Maďarsku. S radosťou plním túto prosbu v nádeji, že jeho čitateľom poskytnem užitočné informácie. V roku 1983 v Budapešti obnovila činnosť Maďarská heraldická a genealogická spoločnosť (Magyar genealógiai és heraldikai társaság), ktorá vydáva časopis Turul (o nej tiež GHH 1/93). Odborné sekcie Spoločnosti raz mesačne usporadúvajú rôzne prednášky. Konajú sa v posledné štvrtky v mesiaci o 17. hodine v Univerzitnej knižnici na námestí Ferenciek (františkánov) v Budapešti. V tomto roku sa zatiaľ uskutočnili dve. Prvou bola prednáška Dr. Arisztida Harmatha o Siebmacherových omyloch, druhou prednáška Elisabeth Longovej a Lászlóa Rudolfa, Američanov žijúcich v Budapešti, "Bukovinskí Sikulovia a vývoj ich matrík". Longová so svojimi spolupracovníkmi počas dlhoročného výskumu objavila bukovinské matriky, ktoré boli pokladané za stratené, a pomocou programu Family Tree Maker spracovala viac ako stotisíc údajov o osobách, ktoré prišli do Bukoviny (dnes v Rumunsku) v 18. storočí. V oblasti žili okrem Maďarov aj Slováci, Nemci a Poliaci. Po 2. svetovej vojne sa sčasti rozišli po svete. Sekcia, ktorá sa venuje pramenným výskumom, zorganizovala prednášku Dr. Arisztida Harmatha "O občianskej genealógii v Maďarsku". Autor predstavil osobné spomienky na vývoj genealogického výskumu v Maďarsku medzi dvoma svetovými vojnami. V súvislosti s tohtoročnými plánmi Maďarskej genealogickej a heraldickej spoločnosti treba spomenúť na október 2007 pripravovanú medzinárodnú konferenciu v Keszthelyi (meste na brehu Balatonu), kde sa už jedno takéto podujatie uskutočnilo (v kaštieli grófa Festeticsa začiatkom 90-tych rokov). Organizátori s radosťou očakávajú aj záujemcov zo Slovenska. Konferencia je v súčasnosti v štádiu príprav a jej program bude po konečnom spracovaní zverejnený na internete. Predseda Maďarskej heraldickej a genealogickej spoločnosti Dr. Attila Pandula (odborný asistent na Univerzite Eótvósa Lóránda) vedie v súčasnosti cyklus 10 prednášok v Klube Kossuth na Múzejnej ulici v Budapešti (www.kossuth-klub.hu/jasze/index.html). Týkajú sa tém: Dejiny rodov včera a dnes, Z čoho môžeme čerpať pri písaní dejín rodov, Vyššia šľachta, Zemianstvo, Sedmohradská šľachta, Meštianske rody, Sedliaci, Ako postupovať pri výskume dejín rodov, Hodnosti, funkcie a genealógia, Obraz našich predkov - výtvarné stvárnenia predkov. Cyklus sa s veľkou pravdepodobnosťou zopakuje aj v budúcom polroku. V Maďarsku pôsobí aj Spoločnosť genealógov skúmajúcich nemecké rodiny z Maďarska (Arbeitskreis ungarndeutscher Familienforscher, AKuFF). Je sesterskou spoločnosťou nemeckej Spoločnosti podunajsko-švábskych genealógov (Arbeitkreis donauschwabischer Familienforscher, AKdFF), vznikla v novembri roku 2000 a jej členovia sa venujú genealogickému výskumu podunajsko-švábskych rodín (rodín z nemeckej enklávy v juhozápadnom Maďarsku - pozn. red.). Táto organizácia má 110 členov, disponuje bohatou odbornou knižnicou, raz štvrťročne vydáva vlastný maďarsko-nemecký spravodaj a každoročne usporadúva trojdňové tematické odborné semináre. 24. marca 2007 sa v Mecseknádasde na juhozápade Maďarska konalo už 26. takéto stretnutie. Péčsky historik János Bogárdi už niekoľko rokov vystavuje a doplna údaje potrebné k výskumu rodokmeňov a počet ním zaznamenaných údajov v súčasnosti prekročil jeden milión. V r. 2004 pán Bogárdi otvoril na svojej stránke aj korešpondenčné fórum, vďaka ktorému si dnes vo výskumoch navzájom pomáha už niekoľko sto genealógov z celého sveta. Komunikačným jazykom fóra je maďarčina, no často sa naň obracajú aj anglicky a nemecky hovoriaci záujemcovia. Dva roky fungujúce fórum má taký úspech, že jeho dopisujúci členovia koncom roka 2006 zorganizovali už svoje tretie stretnutie. Na týchto stretnutiach sa schádza 40 - 50-členná skupina ľudí z Maďarska i zo zahraničia. Vymieňajú si informácie o genealogických programoch a novšej odbornej literatúre, oboznamujú sa so svojimi výskumami a skúsenosťami z nich. Na poslednom stretnutí sa asi 40-ti z nich dohodli, že v auguste tohto roka podniknú spoločnú cestu do Sedmohradska, počas ktorej sa budú venovať výskumu svojich sedmohradských predkov. Márton Szluha vydal novú knihu s názvom Šľachtické rody v Oravskej, Trenčianskej a Zvolenskej stolici (Árva, Trencsén, Zolyom vármegyék nemes családjai) s niekoľko sto rodokmeňmi a údajmi o niekoľko tisíc osobách. Kniha sa dá kúpiť vo vydavateľstve Heraldika. Rozumnejšie však zrejme bude počkať si na jej CD-verziu, ktorá vyjde v blízkej budúcnosti a bude podstatne lacnejšia. Redaktor József Pozsonyi pripravil na vydanie ďalšiu zo série rodových monografií - A fóldeáki Návay család torténete (Dejiny Návaiovcov z Fóldeáku) od Jánosa Giliczeho. Vydalo ju Riaditeľstvo župných múzeí v Hajdú-Bihare. V tejto edícii vyšli už práce venované Šemšeiovcom (Semsey), Kišfaludyovcom (Kisfaludy), Jósovcom a Sirmaiovcom (Szirmay). Plánované sú dejiny Dežófiovcov (Dessewffy), Šeréniovcov (Serényi), Vaiovcov (Vay), Kállayovcov, Rátkyovcov a Fiáthovcov. Veľký záujem určite vyvolá aj dvojité (16 gigabajtové!) DVD Libri Regii 1527 - 1918 z vydavateľstva Arcanum. V Maďarskom národnom archíve je k dispozícii databáza s údajmi o erbových listinách a erboch šľachtických rodov historického Uhorska. Je nepochybne cenným zdrojom informácií aj pre slovenských genealógov. V tomto prehľade by som rád poskytol aj základné informácie o troch profesionálnych maďarských odborníkoch venujúcich sa genealogickému výskumu. Už spomínaný János Bogárdi z Pécsu sa venuje najmä výskumu rodín z maďarského juhozápadu. Arisztid Harmath je doyenom maďarských genealógov. Počas 40-ročnej výskumnej praxe sa stal popredným odborníkom na čítanie latinských a nemeckých listín a prirodzene má aj vynikajúce jazykové znalosti. Jeho budapeštianskym genealogickým projektom je Hungarogens. Peter Bárdossy sa s tímom svojich spolupracovníkov venuje nielen výskumu rodokmeňov, ale aj digitalizácii matrík obcí obývaných nemeckými usadlíkmi. Ním vyvinutý softvér umožňuje širokospektrálne vyhľadávanie podľa rozličných hľadísk. Podobný program nemá zatiaľ vo svete obdobu.

(László Hunyady, Budapešť, 25. marca 2007, Genealogicko - heraldický hlas 2/2007, str. 58)