Portréty v rodokmeňoch.

26.11.2012

O funkcii portrétov rodových galériach sme už hovorili. Genealógie ich dopĺňali, ponúkali možnosť rýchlej orientácie v histórii celého rodu. K spojeniu portrétov a genealógií došlo v portrétnych rodokmeňoch, genealógiach ilustrovaných portrétmi členov rodu. Išlo jednak o vyobrazenia postáv, jednak o podobizne členov rodu. Boli obyčajne fiktívne.

Tvorba takýchto rodokmeňov si vyžadovala viac času, trpezlivosti a nákladov, preto sa vyskytujú viac v pozostalostiach vysokej, ako strednej a nižšej šľachty. Dôstojným zástupcom tejto skupiny je rodokmeň Ratkaiovcov z Chorvátska. Portrétmi doplnené genealógie vznikali aj neskôr, hlavne v 18. storočí.

(Z knihy: Zuzana Oros a Milan Šimiš - Rodové postupnosti a ich grafický vývoj)