Rodokmeň v čase a priestore - základné podmienky.

14.01.2013

Na konečné vyznenie genealógií mali vplyv mnohé faktory. Účel, materiálne náklady, najmä však ľudia. Členovia menej zámožných rodín svoje rodokmene skúmali a kreslili sami, mnohí sa na reprezentatívnejšie formy jednoducho nezmohli. Zámožnejší (už od čias antiky) svoj rodokmeň nechávali spracovať viac či menej skúseným maliarom, iluminátorom či rytcom. Tí venovali vyhotoveniu diela čas zvyčajne priamo úmerný honoráru. V tejto súvislosti je pozoruhodný doklad o nevyplatenom honorári za prácu iluminátorovi genealógie vyhotovenej pre brata portugalského kráľa, ktorá iste práve z týchto dôvodov zostala nedokončená.

(Z knihy: Zuzana Oros a Milan Šimiš - Rodové postupnosti a ich grafický vývoj)