Stromové vyobrazenia mimogenealogických súvislostí.

12.11.2012

Stromové kompozície prenikli aj do zobrazení zachytávajúcich siete univerzálnych príbuzenských vzťahov jednotlivca či vzťahov nejakej skupiny osôb alebo javov. Využili ich napr. tvorcovia modernej paralely Jesseho stromu - rodokmeňa človeka ako živočíšneho druhu.

Zo starších príkladov spomeňme stromy zobrazujúce sled panovníkov bez ohľadu na ich príbuzenské vzťahy či stromy zachytávajúce spolupáchateľov - účastníkov Martinovičovho sprisahania. Takéto spracovanie známej dejinnej udalosti bolo veľmi populárne.

Stromové zobrazenia všeobecných súvislostí majú svoj pôvod v renesancii.

(Z knihy: Zuzana Oros a Milan Šimiš - Rodové postupnosti a ich grafický vývoj)