Symboly fyzických a právnických osôb.

19.11.2012

Erby fyzických osôb zdobili genealógie a signalizovali urodzenosť ich majiteľov (probantov). Najčastejšie sa používali vo vývodoch. Zastupovali tu hlavne jednotlivcov, niekedy rodové línie. V rozrodoch a rodokmeňoch symbolizovali kolektív všetkých členov rodu.

So zobrazeniami erbov rôznych vetiev rodu sme sa nestretli. Na druhej strane sme zaregistrovali zobrazenia erbov pred a po povýšení členov rodu do grófskeho stavu.

Erby právnických osôb sa používali menej. Išlo zvyčajne o znaky či symboly uhorských, rakúskych alebo iných území. Boli použité napr. v genealógiach Semereovcov, Esterháziovcov, uhorských panovníkov, rakúskych cisárov i v rodinnom portréte cisárskeho dvora. V rodokmeni Martina Benku zaujali heraldizované novotvary cechových symbolov.

(Z knihy: Zuzana Oros a Milan Šimiš - Rodové postupnosti a ich grafický vývoj)