Symboly spojenia a priazne v rodokmeňoch.

17.12.2012

Rodinné zväzky najčastejšie znázorňovali konáre stromu, vetvy s lístím. Stretli sme sa aj so srdcami, symbolmi milujúceho manželského páru, s menami manželov vpísanými na spoločnej stuhe, s reťazami.

V starších rodokmeňoch nás zaujal aj žiariaci trojuholník s Božím okom ako symbolom Svätej Trojice, harmónie a požehnania na vrchole vývodu Pavla Esterháziho a jeho prvej manželky Uršuly a výjav ukrižovania na rodostrome Esterháziovcov. Náboženské symboly sa však v profánnych genealógiách bežne nepoužívali.

(Z knihy: Zuzana Oros a Milan Šimiš - Rodové postupnosti a ich grafický vývoj)