Symboly výnimočnosti a starobylosti.

11.12.2012

Zhromaždené genealógie obsahovali mnoho prvkov bežne používaných na zvelebovanie a oslavu rodu. Boli to fanfáry a anjeli, znázornení hlavne pod vplyvom barokového umenia (v rokokmeňoch Medňanských), ďalej vavrínové a kvetinové vence, palmový list a obelisk. Všetky tieto prvky súčasne sa nachádzajú v rodokmeni uhorských panovníkov z 1. polovice 17. storočia. Na vyzdvihovanie dôležitosti prapradka alebo určitých osôb sa často používali piedestály.

Ďalšími obľubenými prvkami na zvýraznenie výnimočnosti a tarobylosti rodu boli zobrazenia mytologických postáv, bájnych i iných, pocit vznešenosti a výnimočnosti vzbudzujúcich zvierat. Vyskytli sa pávy, jelene, grifovia a jednorožce.

Dedikačný text v spodnej časti Esterháziovského rodostromu obstupuje Herkules a Minerva. V uhorských rodokmeňoch sa stretávame aj s postavami siedmich vznešených (Hetumoger), siedmich legendárnych náčelníkov a prapredkov maďarského národa (rodokmeň Semereovcov).

(Z knihy: Zuzana Oros a Milan Šimiš - Rodové postupnosti a ich grafický vývoj)