Unášaní históriou rodu

29.01.2021

Nedávno skončili najkrajšie sviatky roka. Narodenie Krista a mňa vždy fascinuje počúvať čítanie zo svätého písma, konkrétne evanjelium podľa Matúša (Mt 1: 1-25), kde opisuje a poukazuje na to, že Ježiš Kristus skutočne pochádza z Abrahámových potomkov 

(Gn 12,3) a z Dávidovho rodu (2Sam 7,12-16). Rodokmeň Krista je výnimočný.

Ide o tri časti delenia rodu po 14 pokolení. A vždy sa zamyslím, aké je to úchvatné. Vedieť takto zmapovať rod, potomkov a vytvoriť genealógom doslova náročné dielo v podobe Rodostromu - Rodokmeňa. Ide o precíznu prácu a môj obdiv patrí týmto ľuďom. Doslova nás svojou prácou vovedú do tajov našej rodiny.

Prajem Vám, nech ste unášaní históriou svojho rodu.

(Mgr. Veronika Ondrejková)