Vo Veľkom Šariši vytvorili najväčšiu verejnú prezentáciu rodokmeňov.

16.10.2013

Pravdepodobne najväčšiu verejnú prezentáciu rodokmeňov na Slovensku vytvorili občania mesta Veľký Šariš. Zozbierali a predstavili 132 rodokmeňov, ktoré obsahujú spolu 905 mien. "Les rodokmeňov" - prezentácia genealógií veľkošarišských rodín je inštalovaná v strede mesta na námestí M. R. Štefánika. Rodokmene sú znázornené na veľkoplošnej, 7,5 x 1 5 metra veľkej tabuli s výrazným nápisom Všetci sme Šarišania. V strede je znázornený mohutný strom, ktorého korunu tvorí 272 rodinných mien (priezvisk) obyvateľov Veľkého Šariša. Rodiny sú znázornené ako stromy, mužské mená sú vpísané do zelených lístkov, ženské do červených jabĺčok, deti vyrastajú z rodičovského kmeňa ako ich ratolesti. Rodiny sú najčastejšie 4 až 6-členné. Najväčšia je 28-členná. "Posilniť cit pre hľadanie puta k hodnotám predkov a schopnosť čerpať z nich silu pre súčasnosť. To boli hlavné dôvody ktoré nás viedli k myšlienke vytvoriť tento ..les," uviedol Ing. Martin Sárossy, autor projektu. "Trvalo nám to dva mesiace. Ľudia reagovali spontánne a s ochotou vytvárali a prezentovali svoje rodokmene." Na realizácii projektu, prezentácia výsledkov ktorého bola súčasťou osláv 790. výročia Prvej písomnej zmienky o Veľkom Šariši, sa podieľali dobrovoľníci z mestského občianskeho združenia a komunitnej nadácie.

(Genealogicko - heraldický hlas 1/2008, str. 61)