Vplyvy dobových umeleckých štýlov.

28.01.2013

Väčšina výtvarných diel odráža dobové módne trendy, technické a vyjadrovacie možnosti. Tým je daný rozdiel medzi rodokmeňmi 14., 17. a napríklad posledných storočí, ktoré sa vyznačujú zrýchľovaním vo všetkých oblastiach života, väčšinou komunikatívnosťou, otvorenosťou a tým aj štýlovou pestrosťou.

Na druhej strane však treba povedať, že dobové umelecké štýly pri genealógiach nedostali toľko priestoru prejaviť sa, ako napr. pri iných, v umeleckých zbierkach podstatne početnejšie zastúpených artefaktoch. Súviselo to s ich zdĺhavou a finančne náročnou prípravou (zberom a spracovaním historicko-genealogických údajov). Tá mohla niekedy trvať celé roky (jedna z Esterháziovských genealógií sa rodila jedno celé desaťročie).

(Z knihy: Zuzana Oros a Milan Šimiš - Rodové postupnosti a ich grafický vývoj)