Články

Z odbornej literatúry

K najstarším známym "popisovačom" príbuzenských vzťahov patrili Indovia. Už v 6. storočí pred naším letopočtom - na základe biblických prikázaní - zostavovali svoje rodokmene aj Židia. Členovia niektorých ich rodín preto môžu doložiť svojich predkov už od 3. storočia pred n. l.

Ak skutočnosti, na ktoré chceme upozorniť, nazveme nedostatkami, môžeme ich rozdeliť na nedostatky obsahu a nedostatky formy. Ak hovoríme o obsahu, mali by sme mať na mysli predovšetkým koncepciu práce. Tú by si mal stanoviť každý autor kým sa pustí do písania genealógie. Dá sa predpokladať, že každý, kto má takýto úmysel začne sa najprv zaujímať o...

V poslední době jsem slyšela několik názorů na to, proč tolik lidí chce mít sestavené své rodokmeny. Jeden říká, že se jedná o módní trend, který se k nám rozšířil ze západní Evropy, jiný tvrdí, že děti již nevědí, co mají dávat rodičům k významným životním jubileím, tak se uchylují k těmto darům. A konečně jsem zaslechla i...

O genealogický výskum je v archívoch veľký záujem. Najviac záujemcov tvoria dôchodcovia a potomkovia Slovákov, ktorí sa vysťahovali. "Každý deň sem niekto príde. Najčastejšie Slováci, Američania, Kanaďania, Maďari. Za minulý rok si asi 400 ľudí robilo vlastný výskum, my sme vyhotovili 44 rešerší. Na bádateľský list uvádzajú súkromné dôvody, ale...

Mal som šťastie, že som sa mohol zúčastniť jedného stretnutia, na ktoré nedoplácal štát, lebo ho neorganizoval, ani ho nesponzorovala nejaká nová, chudobná slovenská alebo bohatá zahraničná firma. Na tom stretnutí bol každý hosť i hostiteľom a navyše jeden druhému vynikajúcim spoločníkom. Potomkovia rodu Kňaze, ktorý má "hniezdo" v Kližskom...

Nebýt sám.

11.03.2013

V zasedací místnosti radnice v pražských Vysočanech stojí dlouhá řada zájemců o zaplacení školného. Dostávají účet na několik stovek korun, hromádku papíríů s učebními texty, seznam starých vah a měr a česko-německo-latinský slovník plný výrazů, ktoré se v matrikách obvykle vyskytují. Úvodní přednášku jarního cyklu České heraldické a genealogické...

Staří pamětníci měli v hlavě rodokmeny vlastní i rodokmeny sousedů. Dovedli poutavě vyprávět o mnohých věcech, které pero kronikárovo nezaneslo do svých zápisů. V dnešní době se pak neprávem zapomíná na ty, kteří zde žili, pracovali, trpěli i radovali se dávno před námi. Mnozí lidé říkají: "Co mně je po tom, kdo byl můj dědeček. Za to si...

Slováci nezvykli písať rodoknihy, avšak tej som mienky, že by každá zvláštnejšia rodina mala mať svoju rodoknihu, do nejž by svoj pôvod, vývin a hlavnie udalosti vpisovala, aby tak potomci ako v zrkadle svojich praotcov videli, aby sä na ich cnostiach a dobrých, bohu i svetu milých vlastnostiach tešili a z nich pre seba naučenia brali, - aby v...

Väčšina výtvarných diel odráža dobové módne trendy, technické a vyjadrovacie možnosti. Tým je daný rozdiel medzi rodokmeňmi 14., 17. a napríklad posledných storočí, ktoré sa vyznačujú zrýchľovaním vo všetkých oblastiach života, väčšinou komunikatívnosťou, otvorenosťou a tým aj štýlovou pestrosťou.